Stichting 
Direkte Democratie

 

Beleidsplan 2020-2024
Beleidsplan 2020-2024.pdf (257.86KB)
Beleidsplan 2020-2024
Beleidsplan 2020-2024.pdf (257.86KB)
Notariële akte
akte stichting Direkte Democratie.pdf (185.27KB)
Notariële akte
akte stichting Direkte Democratie.pdf (185.27KB)

 

In samenwerking met Onze Missie en visie

1. De stichting heeft ten doel:
het helpen en ondersteunen van kinderen, ouderen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. - kinderen bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje te geven;
- gezinnen de feestdagen zoals bijvoorbeeld Sinterklaas te laten vieren;
- ouderen een leuk uitje te bezorgen;
- voorlichting en/of gastlessen te verzorgen over het (goed) omgaan met geld;
b. het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
c. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
d. samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
e. het (doen) bieden van advies en/of begeleiding;
f. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

een Secundaire project.

Om alle plastiek uit de voedingsmiddelen en uit de supermarkten te halen. Als kind ging ik met een glazen kan naar de buurtsuper om een liter melk te halen, nu zou de glazen kan door een duurzame plastieken afsluitbare kan vervangen worden, zodat de huidige plastiek gerecycled kan worden. Brood werd vroeger met een vel papier gehaald en niet in een plastiek zak. Plastieken flesjes weer terug brengen naar de glazen flessen. Er is teveel plastiek in deze wereld, laten we dat gaan recyclen. Als we dit door zetten en dit rond 2050 rond hebben, dan heeft de samenleving hard gewerkt.  
 


 Doneer om te helpen voor € 5.00

 Doneer om te helpen voor € 10.00

Doneer om te helpen voor €15.00

Doneer om te helpen voor € 20.00