Stichting 
Direkte Democratie

Ouderen Pagina

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Met het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken.  Maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en ondernemers en de Rijksoverheid slaan hiervoor de handen ineen. Dit doen zij in landelijk en lokale coalities (samenwerkingsverbanden) tegen eenzaamheid.

Iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal. 

De ouderenzorg ziet zich geconfronteerd met een samenspel van vele veranderingen. De bevolking vergrijst en we leven steeds langer, kosten lopen op en personeel is schaars. Te midden van al deze ontwikkelingen deed Morgens onderzoek naar de ouderenzorg van de toekomst: Hoe ziet de ouderenzorg er over 10 jaar uit? Wat kunnen zorgorganisaties doen om bij te dragen aan de ouderenzorg van morgen? En wat zijn daarbij de grootste uitdagingen? 

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar de komende jaren zal de vergrijzing dan echt volop toeslaan. De levensverwachting in Nederland stijgt naar verwachting van 81,5 jaar in 2015 naar zo’n 86 jaar in 2040. Het aantal 65-plussers neemt toe van 3,1 naar 4,8 miljoen. Het aantal 90-plussers verdrievoudigt zelf bijna, van 117.000 naar 340.000. Dit alles heeft natuurlijk zijn weerslag op de volksgezondheid. Het aantal mensen met artrose stijgt van 1,2 naar 2,3 miljoen, het aantal sterfgevallen door dementie van 14.000 naar 40.000 en het aantal eenzame 75-plussers van 600.000 naar 1,3 miljoen.

Dit is zorg voor oudere mensen met gezondheidsproblemen. Sommige mensen krijgen in de loop van hun leven klachten of aandoeningen. Bij ouderen gaat het vaak om meer problemen tegelijk. Bijvoorbeeld: geheugenverlies, hartproblemen, COPD, somberheid, eenzaamheid, diabetes, slecht zien, duizeligheid of moeilijk lopen. Deze klachten maken het dagelijks leven moeilijker. Daarom is goede zorg en steun nodig.

Zelfstandigheid
Het doel van ouderenzorg is mensen te ondersteunen bij het ouder worden. Dit kan met de juiste hulp en voorzieningen. Deze ondersteuning helpt ouderen zelfstandig te leven in een vertrouwde omgeving. Ook kan deze zorg de naaste (partner) ontlasten.

Ouderenzorg is een breed begrip. Het gaat niet alleen over de medische zorg aan mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Het gaat misschien nog wel meer over ouder worden en alles wat daarbij komt kijken. De maatschappij verandert en de overheid verwacht dat een ieder steeds meer zelf regelt en organiseert. Wat wil je later? Waar heb je behoefte aan? Daarmee dus vooruit kijken en jezelf voorbereiden op de toekomst. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven en de kwaliteit daarvan en daar moeten we dus ook de regie over nemen. De verzorgingsstaat is langzaam aan het verdwijnen, dat deze ouderen Nederland na de oorlog hebben opgebouwd en dachten een goede oude dag voorziening zou hebben, komen nu zeer bedrogen uit. De bezuiniging op de ouderzorg is enorm geweest de afgelopen jaren, nu heeft de regering een nieuwe begroting 2020 neergezet met een overschot van € 3.4000.000, maar niets naar de armoede en ouderen. Het te droevig voor woorden dat kapitalen naar Europa gaat, daardoor te weinig naar de ouderzorg. Buiten de een te zwaar te kort van verpleeghuizen is er nog een 300.000 personen te kort in deze sector, daarmee komt de eenzaamheid alleen maar dichterbij.

Onze plannen binnen de Stichting is:

Om genoeg geld binnen te halen om deze mensen een leuke dag te bezorgen en 1 keer in de week een middag te organiseren, daar hebben we uw hulp bij nodig. 

Steun de Stichting met geld , want ieder stuiver is er 1, daar kunnen wij de plannen verwezenlijken, ook vrijwilligers zijn van harte welkom.