Stichting 
Direkte Democratie

Armoede in Nederland

Ook voor 2020 presenteert de regering een rijksbegroting met een overschot. Dat betekent dat per saldo te veel belasting wordt geïnd zonder dat de overheid dit uitgeeft. Opnieuw komt Rutte niet met een armoedebeleid. Toch zijn er miljoenen die op of onder de armoedegrens leven en nooit eerder waren er zoveel voedsel-, kleding- en speelgoedbanken.
Europees armoedebeleid

De lidstaten leveren hun cijfers aan bij Eurostat die overzichten produceert die een interessant inkijkje geven in het armoedebeleid van de EU.
In 2008 is afgesproken om ervoor te zorgen dat het aantal mensen dat onder of op de armoedegrens leeft in 2020 in ieder geval 20 miljoen minder is dan in 2008. (Rijksoverheid)

Tot en met 2017 is EU breed het aantal armen slechts afgenomen met 4.176.000. Het beleid heeft blijkbaar geen hoge prioriteit, amper wordt 20 procent gehaald van het 2020-doel. De EU-landen hebben nog een flinke inhaalslag te gaan. Toch is 20 miljoen armen destijds als een van de hoofddoelen geformuleerd.
Nederland slaat in dit opzicht een modderfiguur.
Zij hebben voor 2020 in EU verband afgesproken 100.000 minder arme inwoners te hebben en komen zelfs niet in de buurt van deze doelstelling.

Volgens de laatste cijfers van Eurostat leven er in ons rijke land 2.833.000 mensen op of onder de armoedegrens (in 2018). Dat is 16,7 % van de bevolking.


Het overzicht van Eurostat toont dat Nederland zich als doel stelt om in 2020 in totaal cumulatief 100.000 inwoners minder armen te hebben dan in 2008. Voor 2018 staat het cijfer op 400.000. Dat betekent dat per saldo gedurende 9 jaar juist meer mensen in de armoede beland zijn dan voorgenomen. Ons land heeft nog een inhaalslag te gaan om in 2020 haar doel te bereiken. Rutte heeft nog EEN jaar de tijd om de armoede terug te brengen met 100.000 ten opzichte van 2008.

Dit zijn wrange cijfers wanneer we deze leggen tegen de overschotten die Rutte ook de afgelopen jaren al had. Voor 2016, 2017 en 2018 was er een overschot, dat wil zeggen er kwam meer belastingopbrengst binnen dan dat er uitgaven waren. Alleen voor 2018 bedroeg dit al 11 miljard, die probleemloos aan het verlichten van de armoede in ons land had kunnen worden besteed.

Er zijn bijna 200 voedselbanken (waarvan 169 aangesloten bij Voedselbanken Nederland). Vrijwilligersorganisatie Voedselbanken Nederland schrijft dat zij 140.000 klanten het afgelopen jaar hebben geholpen, dat is 6% meer dan in 2017. Op deze manier konden 33.000 huishoudens voedselsteun krijgen.

Daarnaast telt Nederland ongeveer 54 kledingbanken (kledingbanken.nl) waar mensen die geen kleding kunnen betalen het gratis mogen uitzoeken. Zij zijn (nog) niet verenigd.

De kerken nemen ook een deel van de armoedebestrijding voor hun rekening, blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016. Het totaal aantal hulpvragen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De individuele hulp bestaat uit giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken aan hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede. Eind 2019 is er een nieuw armoedeonderzoek beschikbaar

Het Europese Bureau voor Statistiek hanteert als armoedegrens dat mensen zich minstens 4 van de volgende 9 zaken niet kunnen permitteren:
1) huur betalen of water/energienota,
2) woning voldoende warm kunnen houden,
3) te maken met onverwachte uitgaven,
4) het eten van vlees, vis of gelijksoortig om de andere dag,
5) een week vakantie van huis,
6) een auto,
7) een wasmachine,
8) een kleuren-tv,
9) een telefoon

A-sociaal
De Miljoenennota 2020 komt met een overschot van 3,4 miljard euro.

Dus ondanks de miljarden euro’s aan overschotten die er in de rijkskas zitten wordt hiervan geen cent gebruikt om de armoede terug te dringen. Zo zou bijvoorbeeld de bijstandsuitkering omhoog kunnen of allerlei toeslagen. De welvaart zou heel eenvoudig beter verdeeld kunnen worden, door gewoon de overschotten weg te werken!

Hoe asociaal kan je zijn als kabinet door dit achterwege te laten. Ook nu Rutte met de christenen van het CDA en de CU in de coalitie zit.

Het kan niet anders dan dat hierachter een bewuste politiek schuilgaat, namelijk die van de bewuste verpaupering van de bevolking. Als een politicus als Rutte het goed met de bevolking zou voorhebben dan zou hij zijn uiterste best doen om bijvoorbeeld die honderdduizenden te helpen die door torenhoge woonlasten steeds meer in de verdrukking komen. Het begrotingsoverschot biedt hem daartoe ongekende mogelijkheden. Toch kiest dit kabinet er uitdrukkelijk voor NIETS te doen aan armoedebestrijding, met andere woorden de bevolking zal armer worden nu de lasten stijgen. Dat is een bewuste verpauperingspolitiek.

Miljoenennota Nederlandse Regering 2020
Miljoenennota2020.pdf (19.06MB)
Miljoenennota Nederlandse Regering 2020
Miljoenennota2020.pdf (19.06MB)


939.000 NEDERLANDERS LEVEN IN ARMOEDE
264.000 MINDERJARIGE KINDEREN LEVEN IN ARMOEDE.
584.000 HUISHOUDENS MOETEN ROND KOMEN VAN EEN LAAG INKOMEN
56.000 MENSEN ONDER BEWINDVOERING VANWEGE SCHULDEN

Help onze om deze mensen te helpen.

 We willen met u hulp deze mensen een door met boodschappen geven zodat er een behoorlijke maaltijd kunnen nuttigen, is ook goed voor hun gezondheid, kinderen een ontbijt en lunch aanbieden, heeben dit hard nodig voor de groei en ontwikkeling.